Thứ Tư, 14/09/2016

021114232532

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.528.788.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO041.528.788.000đ
Giải nhấtOOOOO3610.000.000đ
Giải nhìOOOO1363300.000đ
Giải baOOO1938530.000đ