Thứ Tư, 14/10/2020

040723324344

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.714.617.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.714.617.500đ
Giải nhấtOOOOO3010.000.000đ
Giải nhìOOOO955300.000đ
Giải baOOO1480230.000đ