Thứ Tư, 15/01/2020

020819313844

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.510.758.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.510.758.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1037300.000đ
Giải baOOO1800730.000đ