Thứ Sáu, 15/05/2020

031213283336

GIÁ TRỊ JACKPOT
28.926.318.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO028.926.318.500đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO1099300.000đ
Giải baOOO1773830.000đ