Thứ Sáu, 15/11/2019

021327334041

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.604.919.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.604.919.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO661300.000đ
Giải baOOO1122430.000đ