Thứ Sáu, 15/12/2017

131417242843

GIÁ TRỊ JACKPOT
58.946.980.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO058.946.980.500đ
Giải nhấtOOOOO3410.000.000đ
Giải nhìOOOO1964300.000đ
Giải baOOO3496530.000đ