Thứ Sáu, 16/03/2018

060813172034

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.364.868.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.364.868.500đ
Giải nhấtOOOOO3210.000.000đ
Giải nhìOOOO1650300.000đ
Giải baOOO2655530.000đ