Thứ Tư, 16/11/2016

010917284344

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.092.467.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO023.092.467.000đ
Giải nhấtOOOOO13110.000.000đ
Giải nhìOOOO6483300.000đ
Giải baOOO10909230.000đ