Thứ Tư, 16/12/2020

101122273641

GIÁ TRỊ JACKPOT
58.449.750.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO058.449.750.000đ
Giải nhấtOOOOO3510.000.000đ
Giải nhìOOOO1359300.000đ
Giải baOOO2294730.000đ