Thứ Sáu, 18/09/2020

192721103323

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.378.564.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.378.564.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO872300.000đ
Giải baOOO1553730.000đ