Thứ Sáu, 19/05/2017

010818283033

GIÁ TRỊ JACKPOT
69.744.001.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO069.744.001.500đ
Giải nhấtOOOOO10310.000.000đ
Giải nhìOOOO4302300.000đ
Giải baOOO6961530.000đ