Thứ Sáu, 20/04/2018

060914303342

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.951.035.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO026.951.035.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1587300.000đ
Giải baOOO2597430.000đ