Thứ Tư, 20/05/2020

010815232539

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.194.354.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.194.354.500đ
Giải nhấtOOOOO4010.000.000đ
Giải nhìOOOO1292300.000đ
Giải baOOO2004030.000đ