Thứ Sáu, 21/02/2020

131522282941

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.507.303.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.507.303.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO787300.000đ
Giải baOOO1399330.000đ