Thứ Sáu, 21/06/2019

010419212339

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.771.417.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.771.417.500đ
Giải nhấtOOOOO1110.000.000đ
Giải nhìOOOO704300.000đ
Giải baOOO1177330.000đ