Thứ Sáu, 21/12/2018

010716272934

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.992.770.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.992.770.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1006300.000đ
Giải baOOO1484230.000đ