Thứ Tư, 22/02/2017

010308182842

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.094.590.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.094.590.500đ
Giải nhấtOOOOO5210.000.000đ
Giải nhìOOOO3267300.000đ
Giải baOOO5202030.000đ