Thứ Sáu, 22/05/2020

030819283541

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.938.516.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.938.516.000đ
Giải nhấtOOOOO2810.000.000đ
Giải nhìOOOO1229300.000đ
Giải baOOO1944330.000đ