Thứ Sáu, 22/07/2016

030414202535

GIÁ TRỊ JACKPOT
12.858.704.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO012.858.704.500đ
Giải nhấtOOOOO110.000.000đ
Giải nhìOOOO148300.000đ
Giải baOOO327630.000đ