Thứ Sáu, 23/10/2020

051016233445

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.262.597.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.262.597.000đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO757300.000đ
Giải baOOO1273030.000đ