Thứ Sáu, 24/04/2020

103137394043

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.554.413.497đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.554.413.497đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO621300.000đ
Giải baOOO1062830.000đ