Thứ Sáu, 24/05/2019

020331333540

GIÁ TRỊ JACKPOT
24.272.614.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO024.272.614.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO768300.000đ
Giải baOOO1301230.000đ