Thứ Sáu, 27/03/2020

010610353645

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.089.171.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO013.089.171.500đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO661300.000đ
Giải baOOO1144230.000đ