Thứ Tư, 27/05/2020

061529303742

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.676.491.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO041.676.491.500đ
Giải nhấtOOOOO2110.000.000đ
Giải nhìOOOO1155300.000đ
Giải baOOO2093830.000đ