Thứ Sáu, 27/09/2019

060911283744

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.393.271.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.393.271.500đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO891300.000đ
Giải baOOO1345130.000đ