Thứ Sáu, 28/02/2020

021923272938

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.941.839.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO032.941.839.000đ
Giải nhấtOOOOO1310.000.000đ
Giải nhìOOOO930300.000đ
Giải baOOO1667130.000đ