Thứ Sáu, 28/06/2019

112537404145

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.710.623.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.710.623.500đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO770300.000đ
Giải baOOO1289730.000đ