Thứ Tư, 28/08/2019

010412141930

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.879.797.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO053.879.797.500đ
Giải nhấtOOOOO3910.000.000đ
Giải nhìOOOO1275300.000đ
Giải baOOO2000130.000đ