Thứ Sáu, 28/08/2020

101114232737

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.106.010.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO018.106.010.500đ
Giải nhấtOOOOO1410.000.000đ
Giải nhìOOOO670300.000đ
Giải baOOO1178930.000đ