Thứ Sáu, 30/11/2018

111823252835

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.833.902.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.833.902.000đ
Giải nhấtOOOOO3810.000.000đ
Giải nhìOOOO1196300.000đ
Giải baOOO1769330.000đ