Thứ Sáu, 31/05/2019

050607122330

GIÁ TRỊ JACKPOT
28.327.703.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO028.327.703.000đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO1036300.000đ
Giải baOOO1625930.000đ