Thứ Tư, 31/08/2016

082021313439

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.868.784.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.868.784.500đ
Giải nhấtOOOOO1810.000.000đ
Giải nhìOOOO613300.000đ
Giải baOOO1104730.000đ