Thứ Ba, 01/01/2019

02192127374612

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.464.220.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.655.801.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.464.220.650đ
Jackpot 2○○○○○●13.655.801.500đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○604500.000đ
Giải ba○○○1379150.000đ