Thứ Bảy, 01/01/2022

04252832335503

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.927.361.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.658.595.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.927.361.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.658.595.700đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○500500.000đ
Giải ba○○○1192550.000đ