Thứ Bảy, 01/02/2020

02031123355406

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.743.734.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.200.579.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.743.734.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.200.579.250đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○626500.000đ
Giải ba○○○1259450.000đ