Thứ Năm, 01/04/2021

13182434385408

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 136.404.173.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.553.478.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0136.404.173.550đ
Jackpot 2○○○○○●21.776.739.125đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1637500.000đ
Giải ba○○○3401350.000đ