Thứ Ba, 01/06/2021

06121427434538

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.326.866.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.452.320.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.326.866.150đ
Jackpot 2○○○○○●14.452.320.650đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○723500.000đ
Giải ba○○○1538850.000đ