Thứ Bảy, 01/08/2020

13182930404704

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.664.333.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.296.037.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○032.664.333.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.296.037.050đ
Giải nhất○○○○○140.000.000đ
Giải nhì○○○○294500.000đ
Giải ba○○○678250.000đ