Thứ Năm, 01/09/2022

04141839505331

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.183.821.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.517.705.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.183.821.850đ
Jackpot 2○○○○○●04.517.705.150đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○907500.000đ
Giải ba○○○1795850.000đ