Thứ Ba, 01/10/2019

05223841474929

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 78.968.804.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.610.358.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○078.968.804.250đ
Jackpot 2○○○○○●14.610.358.600đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○545500.000đ
Giải ba○○○1318050.000đ