Thứ Bảy, 01/12/2018

03051220253341

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.936.775.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.305.085.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○040.936.775.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.305.085.600đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○617500.000đ
Giải ba○○○1219550.000đ