Thứ Năm, 01/12/2022

11142931525407

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 103.576.368.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.527.962.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0103.576.368.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.527.962.850đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1176500.000đ
Giải ba○○○2732350.000đ