Thứ Ba, 02/01/2018

04070834374724

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 198.519.424.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.639.438.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0198.519.424.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.639.438.200đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○1487500.000đ
Giải ba○○○2989350.000đ