Thứ Bảy, 02/03/2019

01020320464831

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.196.433.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.227.194.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.196.433.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.227.194.150đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○693500.000đ
Giải ba○○○1352850.000đ