Thứ Ba, 02/04/2019

01040920222648

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 95.702.711.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.307.359.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○095.702.711.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.307.359.150đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1023500.000đ
Giải ba○○○2046150.000đ