Thứ Năm, 02/05/2019

02101617333620

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.699.868.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.744.429.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.699.868.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.744.429.850đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○445500.000đ
Giải ba○○○910550.000đ