Thứ Năm, 02/06/2022

07112830335049

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.823.715.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.246.986.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.823.715.000đ
Jackpot 2○○○○○●03.246.986.950đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○787500.000đ
Giải ba○○○1550050.000đ