Thứ Năm, 02/07/2020

04102038485305

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.366.603.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.654.935.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.366.603.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.654.935.150đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○524500.000đ
Giải ba○○○1177950.000đ