Thứ Bảy, 02/07/2022

06263940464702

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 153.712.284.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.174.005.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0153.712.284.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.174.005.850đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1491500.000đ
Giải ba○○○2936550.000đ