Thứ Ba, 02/08/2022

02052840474831

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.019.568.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.799.799.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.019.568.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.799.799.900đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○588500.000đ
Giải ba○○○1226350.000đ